Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomický význam zákl. vstupů

Ekonomický význam zákl. vstupů
- na úrovni mikroekonomiky – význam u výr. jednotky
- na úrovni makroekonomiky – surovinové bohatství a jeho racionální využívání

Činnosti při řízení hospodárného užití surovin a materiálů
1) získání + zhodnocení (výběr, nákup, analýza)
2) vlastní hmotný pohyb (příjem, skladování, technol. přeměny, manipulace, hospodaření s odpadem)

Členění materiálu
A/ ve výr. praxi (technicky)
- základní – látka, z níž je výrobek zhotoven (věcný základ výrobku)
- pomocný (olej, mazadlo, pohonné hmoty, barva, lak, lepidlo, obal)
- zabezpečuje náležitý průběh výr. procesu
- přispívá k tomu, aby výrobek získal urč. vlastnosti

B/ pro hospodářské potřeby
přímý – připadá na jednotku výroby
režijní (zprav. materiál pomocný) – tvoří část rež. N

Důležitou charakteristikou kvality hospodaření se surovinami a materiálem je výše a struktura mat. N.
V systému řízení výroby je nutné operativně plánovat budoucí spotřebu - nutné jsou alternativní varianty (ty jsou vedeny mat. či technol. změnami).

Žádné komentáře:

Okomentovat