Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poptávkové a nákladové vazby

Poptávková vazba je spojena s velikostí trhu. Firmy si chtějí zvolit tu lokalitu, kde mají přístup na velký trh, aby redukovali obchodní náklady. A zde začne působit tlak, který jsme si označili jako poptávkovou vazbu. Firmy chtějí velký trh, přesunou-li se na něj, přetvářejí velký trh v ještě větší trh. Například firma přímo ovlivní velikost trhu tím, že nakupuje meziprodukty od ostatních firem, nepřímo pak tím, že pracovníci mají tendenci stěhovat se za firmami, tedy do oblastí, kde je po nich poptávka a tito pracovníci pak zase utrácejí své peníze především v místě, kde bydlí, tedy opět dojde k zvětšení trhu.

Nákladová vazba funguje obdobně, akorát není spojena s velikostí poptávky, ale s velikostí nákladů. Většina firem nakupuje spousty nejrůznějších vstupů, jako je materiál, stroje a vybavení, stejně tak nejrůznější specializované služby jako marketing a finanční služby. Díky obchodním nákladům je levnější nakoupit tyto vstupy v místě, kde sídlí mnoho z firem, které nabízejí mnou poptávané vstupy. A abych obchodní náklady snížil na minimum, přesunu sídlo mé firmy do blízkosti těchto mých dodavatelů. A protože i má firma je dodavatelem někoho jiného a protože je to místo, kde už sídlí i dodavatelé dalších vstupů toho jiného, tak i pro něj je nejlepší, přesunout firmu na toto místo. Koloběh pokračuje a trh se stále zvětšuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat