Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Porovnání variant

Porovnání variant
Základní ukazatelé pro hodnocení efektivnosti
podnětné N, doba ekonomické životnosti, roční úspora, celk. úspora, HV, zisk, doba úhrady, doba náběhu, doba doběhu, doba hosp. výnosu, koeficient efektivnosti, ukazatelé charakterizující nároky na zdroje, současná hodnota investiční akce

Členění N
(s ohledem na vyráběný počet kusů)
- jednorázové (stálé) – nezávislé na počtu vyráběných kusů, ale na technol. metodě
- proměnné – vztažené k vyráběné jednotce, k vyčíslení se používá kalk. vzorec

Podnikatel. rizika
- věcně technická – kvalita přípravy a realizace podnikatel. projektu, využití kapacity,…
- obchodně ekonomická – odhad koupěschopné P, serióznost O, plynulost dodávek,…
- ostatní – změna legislativních pravidel, daň. systému, bank. pravidel, cel. předpisů,…

Snaha riziko: OMEZIT, ROZLOŽIT, PŘESUNOUT, KOMPENZOVAT.

Žádné komentáře:

Okomentovat