Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hlavní principy

Hlavní principy
Strukturální peníze nejsou utráceny za projekty, které vybírá EU. Výběr a následně správa projektů je výhradně v kompetenci národních a regionálních autorit. Projekty totiž nejsou financovány z fondů v plné výši, jsou pouze spolufinancovány. Pravidlo, které musí být dodrženo, říká, že peníze které jdou z fondů, nesmí snižovat výdaje, které by v daném regionu byly provedeny na národní resp. regionální úrovni, toto pravidlo se označuje jako princip adicionality. Dodržování tohoto pravidla se však velmi těžko ověřuje, neboť priority národních rozpočtů se velmi často mění a nelze určit, zda by rozpočet vypadal stejně i bez fondů z EU.

Nyní si řekneme dalších pět pravidel, která musí být dodržována.
o koncentrace: výdaje musí být geograficky koncentrovány

o programování: jsou zpracovávány rozsáhlé rozvojové programy jednotlivými členskými státy, které jsou schvalovány Komisí a podle nich se pak přiřazují prostředky

o partnerství: na programech kooperují jak Komise, tak členské státy, regionální i místní autority, dále pak průmysl, zaměstnanecké unie apod.

o monitorování a vyhodnocování: výdaje musí být monitorovány, kontrolovány a vyhodnocovány

o konzistence a komplementarita: výdaje musí být v souladu se smlouvami EU i se všemi společnými politikami, jako je vnitřní trh, CAP, společná rybářská politika apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat