Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj manažerské profese:

1 etapa) vlastník – byl řídícím i výkonným pracovníkem, i vlastníkem = 1 osoba – všechny funkce
2 etapa) vlastník / zaměstnanci – ponechal si řídící a vlastnící funkce, výkonná práce = zaměstnanci
3 etapa) vlastník / manažer / zaměstnanci – část řídící práce, případně celou, přenáší na manažera

IV. Obsah řídící činnosti

1) Plánování – proces, při kterém m. určuje cíle a prostředky a činnosti k dosažení cíle
a) plány z hlediska času
- krátkodobé
- střednědobé (1-5 let)
- dlouhodobé

b) plány z hl. způsobu vyjádření konečného cíle
- hodnotové
- naturální (kolik kusů, párů, litrů)

2) Organizování – účelné uspořádání struktury podniku, cílem růst produktivity práce, snižování nákl.

3) Vedení pracovníků = motivace
a) hmotná stimulace – přímá (prémie, odměny, podíly na zisku)
nepřímá (důchodové připojištění, příspěvek na stravování)
b) nehmotná – volná pracovní doba, udělení prestižní ceny

V praxi dobré používat obě dvě odměny, náhled na pracovníka (jaká odměna zapůsobí)
Vedoucí pracovník by měl sledovat práci zaměstnanců (ústní/písemné napomenutí, finanční ohodnocení, výpověď). Neměl by vnášet sympatie ani antipatie
Cílem: abychom podpořili kvalitní práci


4) Kontrola
Cíl: zjistit odchylky mezi plánem a jeho realizací, provést případnou nápravu
Druhy:
a) podle místa
– přímá = inspekce, inventura
– nepřímá
b) z časového hlediska
– předběžná (návrhy v jednotlivých variantách)
– průběžná (během celého výrobního procesu)
– výsledná (sledujeme výsledky hospodaření, Náklady a výnosy)
c) podle rozsahu
– dílčí (pouze na 1 závod třeba kapacita)
– komplexní (roční rozbor hospodaření firmy)
d) podle způsobu vyjádření
– slovní (hodnocení pracovníka)
– hmotná (kolik jsme vyrobili výrobků v naturálních jednotkách)
– výdělečná (stav peněz v pokladně) úvěr v peněžních jednotkách)
e) podle doby trvání
- nepřetržitá (sledování tech. postupů při výrobě)
- nepravidelná (předávací inventura)

Žádné komentáře:

Okomentovat