Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Burza CP Praha

orgány burzy:
- valná hromada - burzovní komora
- dozorčí rada

burzovní komora - výbor pro burzovní obchod
- výbor pro členství na burze

valná hromada
- nejvyšší orgán, schvaluje burzovní řád
- volí a odvolává členy komory a dozorčí rady

burzovní komora
- statutární orgán – v čele je předseda, volí si ho členové mezi sebou
- zřizuje stálé nebo dočasné výbory nebo je také ruší
- rozhoduje o přijetí nových členů burzy, popř. jejich zániku členství
- předkládá valné hromadě burzovní řád ke schválení

dozorčí rada
- plní funkci kontrolního orgánu, kontroluje hosp. na burze- Burza CP Praha do obchodního rejstříku zapsána r. 1992, její činnost od r. 1993
- založena na členském principu, členem je ČNB, dál fyzické a právnické osoby, které musejí mít povolení od Min. financí, poté jsou zapsány do obchodního rejstříku

Žádné komentáře:

Okomentovat