Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. Banka a její činnost

1. Otevření a vedení účtu
- může ho mít fyzická i právnická osoba
- klient uzavírá s bankou dohodu (smlouva o zřízení a vedení účtu)
- součástí smlouvy tzv. podpisové vzory
účty: běžný, sporožirový, kontokorentní účet, devizový účet,…
BÚ je vkladovým typem účtu (úroky), připisuje nám je banka
- úroky se počítají dvojím způsobem:
a) Postupný způsob:
- na účtech kde nejsou časté změny
(vkladní knížky), úrok se počítá z každé položky ode dne splatnosti do konce roku. Úrok z počátečního zůstatku se zvětšuje (zmenšuje) o dílčí úroky
b) Zůstatkový způsob:
- na účtech kde dochází k častému pohybu
(podnikatelské účty), úroky se počítají z dočasného zůstatku na účtu za dny, po které se zůstatek neměnil.

2. Platební styk
- hotovostní
- bezhotovostní – bezpečnější, rychlejší, v oběhu méně fyzických peněz

I Bezhotovostní:
používají se písemné příkazy: příkaz k úhradě, k inkasu
Písemná podoba příkazu: Jednotlivý (jediný dod., 1. Věc)
Hromadný (více dodavatelům)
Trvalý (v průběhu se pravidelně opakují)
PLATBA SE DĚJE:
a) Příkaz k úhradě – dává plátce (odběratel) bance, aby zaplatila dodavateli
b) Příkaz k inkasu – vystavuje dodavatel (příjemce), vyinkasujte z účtu toho a toho tuto částku
c) Dálkovým přenosem
d) Pomocí technických nosičů dat, platba pomocí směnky, šeku, atd…

Náležitosti v příkazu:
1) pobočka banky (KB, Třebíč)
2) číslo účtu, ze kterého se platí (na vrub)
3) číslo účtu ve prospěch účtu
4) částka peněz
5) konstantní symbol (neměnný) – způsob platby
6) Datum a místo vystavení příkazu
7) Podpis výstavce u PO 2 podpisy + razítko
8) Splatnost (pokud chybí, banka převede okamžitě či druhý den)
9) Variabilní symbol (proměnný) – nejčastěji číslo faktury

Poštovní poukázky: při hotovostním i bezhotovostní Placení
- typ H (1996) – dávky státní sociální podpory, příspěvky na děti apod.
- typ AV – používá se při odeslání peněz ve prospěch něj. Organizace, např. placení pojistného
- poštovní poukázku lze použít i pro platbu do zahraničí (mezinárodní poštovní poukázka)
II Hotovostní platební styk
- používají se zde bankovky a mince ve fyzické podobě
- dříve tzv. naturální směna = zboží za zboží, nevýhody četné =) hledal se ekvivalent, kterým by se platilo za vše = VŠEOBECNÝ EKVIVALENT
- bylo jím zboží, které bylo v té době nejvíce ceněné (stále nevýhodné)
- později ekvivalentem DRAHÉ KOVY
- dále MINCE (původně z drahých kovů, později nahrazeno slitinou)
- DNES i papírové peníze -) BANKOVKY A MINCE, dále platební karty, můžou se použít i depozita (peníze vložené na účtech)
- Vývoj není ukončen
Funkce peněz:
• prostředek směny
• míra hodnoty (pomocí peněz oceníme všechny ostatní statky a služby)
• uchovatelem hodnot
Ochranné prvky bankovek:
- vodoznak
- okénkový proužek
- soutisková značka
- skrytý obrazec
- opticky proměnlivá barva
- bankovní papír
výroba je velmi nákladná, ale cílem je zamezit padělání = upřednostňuje se bezhot. pl. styk
Doklady hotovostního placení:
a) pokladní doklad (PPD,VPD)
b) pokladní šek (při výběru peněz z účtu)
c) pokladní složenka (převod peněz z pokladny na účet)
d) pokladní lístek (při výběru hotovosti)
e) paragony (maloobchodní síť, vystavují se zbožím)
f) platební karty (u nás až od 90.let)

použití karet: a) při platbě za zboží a služby
b) při výběru peněz z bankomatu
obsahují: PIN (personal identification number), ochraňuje kartu a výběr peněz

Žádné komentáře:

Okomentovat