Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Vkladové a úvěrové účty

Vkladové účty = pasivní operace banky, vydává úroky
a) běžné účty (pro banku nestabilním zdroje, nejsou úročeny vysokou sazbou)
b) termínové účty (stabilnější = bývají více úročeny), klient se zavazuje, že peníze vybere až k určitému datu
c) bankovní obligace (stabilní zdroj)
úvěry: jednotlivé banky nabízejí různé druhy úvěrů s rozdílnou dobou splatnosti a s rozdílnou úrokovou sazbou.

Členění úvěrů:
1) podle doby splatnosti
a) krátkodobé – splatné do 1 roku
např.: kontokorentní úvěr (spojení Bú a úvěrového účtu), nejprve povaha Bú, na základě dohody se stanoví úvěrový rámec, maximální minusová hodnota.
Ručitelský úvěr – banka vystupuje v roli ručitele za svého klienta se zaručuje, že zaplatí jeho závazek vůči třetí osobě, poskytuje se zvláštním klientům
Eskontní úvěr – (viz. směnky)
Lombardní úvěr – je poskytován bankou jako zástava hl. proti cenným papírům, mohou jí být i pohledávky atd.…

b) střednědobé a dlouhodobé (splatnost 1-4 roky, a 4 roky a výše), hypoteční úvěr
Spotřební půjčky – charakter střednědobý, ale i dlouhodobý
- jsou poskytovány fyzickým osobám
: pořizovací půjčka: banka dává úvěr na celou částku zboží
: doplňková půjčka: banka nám doplňuje částku potřebnou na koupi
: osobní půjčka: není spojena s konkrétním účelem =) je nám vyplacena částka na účet (či v hot.)

2) podle zajištění
a) nekryté – banka nežádá krytí (bianco úvěr)
b) kryté – osobním zajištěním (ručitel)
- reálným zajištěním (nemovitosti, pohledávky, cennosti, šperky….)

3) účelové členění
- úvěr na provozní potřeby, na investiční potřeby
- sezónní úvěr (zemědělství)
- překlenovací úvěr (kr. úvěr), na pár dnů, vysoce úročen
- spotřební úvěr, hypotéční úvěr …

Žádost o poskytnutí úvěru – před tím podepsat, doklad o výši příjmu, ručitel = dotazník pro ručitele

Žádné komentáře:

Okomentovat