Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

CENA VÝROBKU = PRICE

peněžní vyjádření hodnoty
cena: - tržní (nabídka X poptávka)
- limitovaná (horní nebo dolní limit)
- pevná

- v tržních podmínkách cena určuje náklady – výrobek vyrobíme buď za daných nákladů nebo se výrobek jinak stane neprodejný

Politika difefencovaných cen:
je stanovena: rozdílná cena u jednoho druhu výrobku např. v různých místech prodeje, v různém čase, ve vztahu k různým spotřebitelům

Politika vyrovnávacích cen:
- určité výrobky se prodávají za snížené ceny (nižší zisk), ostatní výrobky mají v sobě zakalkulovaný větší zisk
- výrobce nemůže dlouhodobě stanovovat ceny na úrovni vl. nákladů nebo dokonce pod touto úrovní (nerealizoval by zisk)
- kalkulace vl. nákladů = stanovení nákladů na tzv. kalkulační jednici = 1 kus výrobku, 1 pár, 100 l
- vlastní náklady + zist = cena

Základní metody tvorby ceny:
1) kalkulační metoda = podnik sestaví kalkulaci vl. nákladů a velikost těchto nákladů zvýší o procento zisku, které si sám stanoví
2) metoda cenového porovnání = základem pro stanovení ceny jsou ceny konkurence. Na trhu se cena tvoří na základě ceny největšího podniku v daném odvětví

Žádné komentáře:

Okomentovat