Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Produktová metoda

Produktová metoda:
- sečítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami domácnostemToto jsou pouze principy, na jejichž základě můžeme HDP či hrubý národní důchod zjišťovat. Při měření těchto veličin však v praxi narážíme na některé problémy.
Prvním problémem jsou tzv. mezistatky či meziprodukty.

- Při zjišťování HDP produktovou metodou sečítáme pouze finální statky a služby, které slouží bezprostřednímu uspokojování potřeb domácností, a nemůžeme sem započítávat statky, které byly při výrobě těchto finálních statků použity.
Většina firem však vyrábí vedle finálních produktů i polotovary, komponenty atd, pro ostatní firmy. Tyto statky však pouze obíhají mezi firmami a nevstupují (nezapočítávají) se do bezprostřední spotřeby domácností. Pokud bychom je započítali, dopustili bychom se chybného měření, protože hodnota těchto mezistatků by byla započítána několikrát. Př: jogurt, mléko, kráva.

Jestliže bychom meziprodukty do HDP započítali, neměl by tento ukazatel žádný smysl.


To však není jediná komplikace, která při zjišťování HDP produktovou metodou vzniká.
Ve vzájemných obchodních vztazích mezi firmami totiž najdeme ještě statky, které jsou sice v daném období vyrobeny, avšak nejsou v témže období k další výrobě použity. Jejich hodnota se tedy nemůže projevit v hodnotě finálních statků započítávaných do HDP. Proto ji musíme do HDP zahrnout jiným způsobem. Jde zejména o zvláštní kategorii statků označovaných jako kapitálové.

Kapitálové statky: slouží k výrobě po mnoho let a jejich hodnota se přenáší do hodnoty produkce postupně. Patří sem také statky investiční (opotřebování majetku).


Produktová metoda – hlavní složky tvořící HDP:

1. Osobní výdaje na spotřebu: - statky dlouhodobého užití,
- statky krátkodobého užití
- služby
2. Hrubé soukromé domácí investice: - fixní investice firem
- změny stavu zásob
- fixní investice do bytové výstavby
3. Vládní výdaje na nákup statků a služeb
4. Saldo obchodní bilance (čisté vývozy): - hodnota vývozu – hodnota dovozůProduktová metoda: HDP = C + I + G + X

C – osobní výdaje na spotřebu (domácnosti kromě výdajů na nové domy)
I – hrubé soukromé domácí investice (investice firem do budov a zařízení, zásob, bytová
výstavby, neodečítá se ta část jež slouží k náhradě znehodnoceného kapitálu – proto hrubé)
G – vládní výdaje na nákup statků a služeb (kromě transferových plateb jako důchody,
příspěvky, podpory, sociální)
X – saldo obchodní bilance – čisté vývozy

Žádné komentáře:

Okomentovat