Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VÝROBEK = PRODUCT

- slouží k uspokojování potřeb člověka, většina výrobků nabývá charakteru zboží
- marketing chápe výrobek v širším pojetí, tzn. včetně např. tzv. doprovodných služeb = design – tento přístup k výrobku označujeme jako koncepci totálního výrobku

totální výrobek má 3 vrstvy:
1) jádro výrobku = základní užitný efekt
2) výrobek včetně vnějších znaků = značka výrobku, kvalita, balení, design
3) výrobek v širším pojetí (služby) = dodávka, servis, prodej výrobků na úvěr

tržní životnost výrobku = doba, po kterou se výrobek na trhu prodává
životní cyklus výrobku = změny prodeje v čase

4 fáze výrobku:
1) pronikání – výrobek se uvádí na trh, zaváděcí cena – ne příliš vysoká, kvůli neznalosti zákazníka o výrobku
2) rozšiřování (neboli fáze růstu) – objem prodeje roste, výrobek trhem přijat, dosahujeme nejvyššího zisku
3) ustálení (neboli fáze zralosti) – cena má tendenci se snižovat - příchod konkurence
4) ústup (neboli fáze úpadku) – prudký pokles prodeje, doprodej za snížené ceny, zisk minimální nebo žádný

Pod pojmem nový výrobek rozumíme:
1) nový výrobek pro výrobce a spotřebitele zároveň (rtv. inovace nejvyššího řádu)
- výrobce vyvine buď vám nový výrobek a nebo zakoupí patent
- riziko podnikání je v tomto smyslu největší – neví, zda zákazník nový výrobek přijme, zároveň pokud ho zákazník přijme může dosáhnout nejvyššího zisku, protože výrobek na trh dodává on sám

2) nový výrobek pouze pro výrobce – tzn. že spotřebitel výrobek zná – zakoupení licence, výrobce přichází na trh jako nový konkurent

3) nový výrobek pro spotřebitele – výroba doplňuje, rozšiřuje užitné vlastnosti výrobku s cílem zvýšit prodejnost výrobku, neboje udržet na stejné výši jako dosud

Žádné komentáře:

Okomentovat