Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DPH – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

- nepřímá daň
- představuje jednu z největších položek z příjmů státního rozpočtu
- říká se jí tak, protože z hlediska plátce zatíží pouze tu část hodnoty, kterou k výrobku (službě) sám přidal k původní hodnotě vstupu

Odpočet daně – smí ho udělat:
a) pouze plátce daně
b) nakoupené vstupy musíme použít pro účely podnikání
c) návrh na odpočet musíme doložit příslušným daňovým dokladem
d) nárok na odpočet musíme uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém jsme daň zaúčtovali

Podstata odpočtu:
- jde o snížení vlastní daňové povinnosti vůči státu o daň, kterou mu vyfakturoval jeho dodavatel, který mu prodával určité zboží

Nadměrný odpočet:
- v případě, že výše daně na vstupu je větší než výše daně na výstupu – vzniká rozdíl – záporné saldo = nadměrný odpočet
- v případě vzniku tohoto odpočtu má plátce nárok na jeho úhradu, ale až v dalším daňovém přiznání

vznik nadměrného odpočtu:
1) pokud ve zdaňovacím období více nakupujeme než prodáváme
2) pokud nakupujeme vstupy se sazbou 22% a výstupy prodáváme se sazbou 5%

Plátci DPH:
Registrace – povinná (dle výše dosahovaného obratu) – když za 3 předcházející měsíce obrat přesáhne 750 000 Kč. Žádost o registraci nutno předložit do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl překročen stanovený obrat
- dobrovolná

Sazby daně:
- 22% - základní sazba, u většiny zboží
- 5% - snížená sazba, u služeb

osvobození od daně: radiové a televizní vysílání, poštovní služby, služby sociální péče, vývoz zboží a služeb

Zdaňovací období:
- měsíční
- čtvrtletní
- zdaňovacím obdobím je měsíc, když obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10 milionů
- pokud nedosáhl 10 mil., tak zdańovacím obdobím je čtvrtletíPředmět daně
a) dodání zboží
b) převod nemovitostí
c) poskytování služeb – plátcem daně je podnikatel, který je plátce DPH a správcem daně je finanční úřad
d) dovoz zboží – plátcem daně je dovozce a správcem daně celní úřad
e) příležitostná autobusová doprava v ČR provozovaná zahraničními provozovateli – plátcem daně je provozovatel a správcem daně je celní úřad

DPH při dovozu:
- vybírají celní orgány spolu se clem
- dovážející podnik má právo na odpočet DPH, tak jako u tuzemských dodávek
- základem pro výpočet DPH je celní hodnota zboží (prodejní cena + ostatní náklady např. doprava, pojištění atd.)

DPH při vývozu:
- vývoz uskutečněný plátcem DPH je osvobozen od povinnosti uplatnit DPH na výstupu
- v důsledku toho vzniká nadměrný odpočet

Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku provozovaná zahr. provozovatelem:
- základem daně je počet přepravovaných osob (bez 1 řidiče a 1 průvodce) a počet ujetých kilometrů v ČR
- 0,10,- na 1 osobu a na 1 km
- daň se platí zálohově při příjezdu na naše území, konečné vyrovnání při návratu autobusu

Žádné komentáře:

Okomentovat