Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finanční plánování

= promítá otázku financování do budoucnosti, výsledkem =) finanční plán
- řeší 2 otázky: jak získat peníze?
jak je zužitkovat?

Stanovení podniku:
- stanovení fin. Cílů
- analýzy rozdílů mezi skutečným a cílovým stavem
- souhrnu opatření potřebných k dosažení cílů
Finanční plán – není povinný, je ale v zájmu podniku

Finanční plánování – krátkodobé (do 1 roku, souvisí s běžnou hospodářskou činností)
dlouhodobé ( 2 a více let, zabývá se otázkou strategie rozvoje podniku)

Finanční plán mívá tyto části:
a) Odbyt a tržby
Odbyt = může být o to kvalitnější, pokud podnik provádí průzkum trhu
Tržby = závisí na prodaných výrobcích a na ceně, za kterou je prodáme. Stanovuje se optimistická a pesimistická hranice ceny prodejní tj. intervalové odhady
b) Výsledky hospodaření
- výkaz zisků a ztrát
- výkaz peněžních příjmů a výdajů (důležité při sledování likvidity)
- rozvaha (očekávaný stav A a P)

c) Požadavky na majetek podniku
- otázky rekonstrukce, modernizace, inovace výrobků
d) Potřebu finančních zdrojů
- otázka dalšího kapitálu

e) Ekonomické předpoklady
- otázka daňové politiky (řeší podnik dopad daňové úpravy pro svůj podnik)
- otázka cel (řeší dopad zvýšení cel)
- otázka sociální politiky (řeší dopad zvýšení mezd)
- otázky úrokových sazeb

Žádné komentáře:

Okomentovat