Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Národní důchod

Národní důchod:
- 80% národního důchodu tvoří dnes platy a mzdy spolu s výdělky osob vydělávajícími sami ne sebe.
- ND získáme odečtením všech odpisů a nepřímých daní z podnikání

HND: mzdy (W)+ renta(R) + čistý úrok(Int) + zisky(P) + odpisy a nepřímé daně
z podnikání (D+IBT)

HND = W + R + Int + P +D+IBT


Čistý domácí produkt NDP = HND – (D+IBT)

Národní důchod = HND – (D+IBT)

nebo

Národní důchod ND = W + R + Int + P = (mzdy+renta+čistý úrok+zisk)


ND či NDP (čistý národní produkt) jsou přesnějším obrazem výkonnosti NH.
Vznikají však potíže se zjišťováním přesné výše odpisů. Proto se používá ukazatel HDP nebo HND.

Žádné komentáře:

Okomentovat