Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výrobní proces

Proces, kde dochází k působení výrobních faktorů -) výsledkem – výrobek nebo služba.

Členění podle časového hlediska:
a) předvýrobní: dochází k přípravě výroby, řeší se otázka zásobování (dostatek materiálu), stejné vybavení
b) výroba: materiál se přemění na finální výrobek
c) odbytová (prvovýrobní): balení výrobků, skladování expedice, vyřizování reklamace,

Druhy výrobních procesů:
A) podle účasti pracovní síly:
1) pracovní – člověk přetváří pomocí nástrojů materiál na výrobek, člověk nejvíce zastoupen
2) automatický – člověk je méně zastoupen, většinu práce za něj vykonává výrobní linka
3) přírodní – kvašení vína, kynutí těsta, člověk pouze tvoří podmínky
B) podle ekonomického určení výrobku
1) základní výroba
- hlavní činnost podniku -) vyrábí se výrobky určené k odbytu, představuje v tom odbyt – největší část
- vedlejší výroba – výroba náhradních díl§
- doplňková výroba – doplňuje výrobu hlavní, zpracovává odpad,
- přidružená výroba – vůbec nesouvisí s hlavní výrobou, v odvětví, kde je nutné využít výrobní kapacitu podnik
3) pomocná výroba – výroba energie pro vlastní použití, údržba DHM
4) obslužné procesy – vlastní doprava výrobků, skladování

Typy výroby
Dělíme dle počtu vyráběných druhů, podle častosti výroby a …
1) kusová: zakázková, od jednoho druhu 1 kus a nebo malý počet kusů, výroba je nepravidelná, uplatňuje se vysoká kvalifikace, výrobní zařízení, např. turbíny, lanovky
2) sériová: vyrábí se menší počet druhů, ale více kusů, opakuje se, auta, levnější
3) hromadná: malý počet druhů, ale počet velký kusů, malá opakovatelnost, pracovníci s menší kvalifikací, stroje jednoúčelové, automatické linky, roubky, ložiska, žárovky

Žádné komentáře:

Okomentovat