Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hrubý domácí produkt (HDP)

- největší význam má hrubý domácí produkt (HDP), případně národní důchod, můžou to být však i další ukazatele jako např. čistý domácí produkt, osobní důchod, disponibilní důchod apod.HDP: vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toků statků a služeb vytvořených za určité období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to jsou-li vlastněny občany státu, nebo cizinci.

- ukazatel HDP se používá především v Evropě, zatímco v Severní Americe je preferován ukazatel hrubý národní produkt (HNP) – vyjadřuje hodnotu statků a služeb vytvořených za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země, nebo v zahraničí.

Žádné komentáře:

Okomentovat