Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. Daňová soustava

- platí od r. 1993,
- od té doby dochází každý rok k novelizaci daňových zákonů – úpravy a změny

Důvody vzniku:
1) politická změna v r. 89 – tržní ekonomika má jinou daňovou soustavu než centrálně řízená ekonomika
2) vznik nových podnikatelských subjektů (např. obchodní spol., soukromé podnikání…)
3) budoucí začlenění do integrace evropských států (EU)

Cíle daňové soustavy:
1) snižování přímých daní na úkor nepřímých
2) boj proti daňovým únikům
3) sbližování daňového práva ČR s daňovým právem EU
4) výše daní musí být v souladu s možnostmi poplatníků daní (průměrně hospodařící daňový subjekt musí být schopen bez problémů daň zaplatit)
5) dobrá vymahatelnost od daňových dlužníků

Funkce daňové soustavy:
a) fiskální (rozpočtová) – daně naplňují státní rozpočet, umožňují tak financovat státní hospodářství
b) regulační – týká se spotřebních daní – stát pomocí této daně reguluje spotřebu z důvodu zdravotních, ekologických
c) stimulační – např. u daně z nemovitosti – poplatníka daně stimuluje k tomu, že pokud nemovitost nepotřebuje, nepoužívá, aby tu nemovitost prodal nebo pronajal
d) sociální – stát do daňové soustavy zabudovává nástroje, které do určité míry řeší sociální otázky ( osvobození od daně, slevy na dani, odčitatelné položky u příjmových daní)

Struktura D.S.
1) přímé daně – dotýkají se přímo majetku nebo příjmů poplatníka
a) daň z příjmu: 1. daně z příjmu fyzické osoby
2. daně z příjmu právnické osoby

b) majetkové daně: 1. daň z nemovitosti - daň ze staveb
- daň z pozemku
2. daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
3. daň silniční

2) nepřímé daně – platíme je nepřímo v ceně výrobku nebo služby, kterou si kupujeme
a) daň z přidané hodnoty (DPH)
b) spotřební daně

zdaňovací období = časový interval, za který se daň platí
plátce daně = FO i PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu
poplatník daně = FO i PO, která nese daňové břemeno, poplatníkovi daň snižuje prostředky, které má k dispozici, daň platí zaměstnavatel

Žádné komentáře:

Okomentovat