Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Druhy bank

• dříve existovaly obchodní banky, které poskytovaly služby podnikům a spořitelny poskytující služby občanům
• s nástupem tržní ekonomiky je postavení bank a spořitelen rovnocenné
• pracují na komerčním principu, tzn. hlavním motivem jejich činnosti je zisk a neprovádí emisní činnost

1. universální obchodní banky
2. specializované banky
3. stavební spořitelny
4. hypotéční banky
5. družstevní záložny

Komerční obchodní banky:
• patří mezi ziskové organizace
• hlavním cílem je dosahovat zisku
• hlavní činností je evidence vkladových a úvěrových účtů
• hlavním výnosem pro banky je rozdíl v úrokových a vkladových sazbách na úvěrových účtech

Bankovní licence = založení banky
• při počátku své činnosti banka musí požádat o licenci = povolení k činnosti
• souhlas dává ČNB a ministerstvo financí za těchto předpokladů:

1) základní kapitál ve výši min. 500 000 000 Kč
2) kvalitní obchodní záměry
3) technické a organizační předpoklady (pobočky po území ČR)
4) odborně schopné vedení
5) ekonomická účelnost banky (zda jich už není mnoho)

Činnosti bank
1) otevření a vedení účtu
2) zprostředkovávají platební styk
3) vkladové služby
4) úvěrové služby
5) devizové služby
6) směnárenská činnost
7) obchodování s CP
8) a jiné

Vývoj bankovní soustavy
• dnes dvoustupňové, před r. 1989 monopol. Každá banka měla určitou funkci. Dnes obchodní banky universálního charakteru a specializované banky.
• Cílem je koncentrace a propojování bank aby byly schopné konkurovat v rámci EU

Mezinárodní bankovnictví
• podléhá pravidlu mezinárodního trhu
• mezinárodní obchodní organizace: MMF, Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská unie, Světová obchodní organizace

Žádné komentáře:

Okomentovat