Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státní rozpočet

- je součástí tzv. veřejných financí – tvoří hlavní část
- o jeho tvorbě, rozdělování a užití rozhoduje vláda, která ho sestavuje a předkládá ke schválení Parlamentu
- účet státního rozpočtu spravuje ČNB
- skládá ze 2 částí:
1) příjmová strana
2) výdajová strana
 P = V vyrovnaný rozpočet
P  V přebytkový rozpočet
P  V shodkový rozpočet

- sestavuje se na 1 kalendářní rok a po jeho skončení se sestavuje státní závěrečný účet ( v něm se kontrolují skutečné státní příjmy i výdaje s plánovanými)
- na návrhu SR by se mělo pracovat v září, aby byl do konce roku schválen
- pokud se nepodaří schválit rozpočet do konce roku – používá se tzv. rozpočtové provizorium do doby, než je rozpočet schválen


- přesto, že se jedná o SR, dotýká se každého občana:
a) negativně (daněmi)
b) pozitivně (transfery, které občan ze SR čerpá – důchody, dávky SSP…)

Příjmy
- největší položku tvoří daně ( hlavně nepřímé daně)
- dále pojistné na sociální zabezpečení
- ostatní příjmy (clo, přijaté úroky, soudní poplatky, příjmy rozpočtových organizací)

Výdaje
- největší položku tvoří mandatorní (zákonné) výdaje – důchody, dávky státní sociální podpory)
- dále tzv. veřejná spotřeba státu (udržování silnic, výdaje pro školství, zdravotnictví, bezpečnost státu)
- dotace podnikům (na výrobu tepla, do zemědělství, na těžby)
- dotace místním rozpočtům
- vládní úvěry
- ostatní výdaje (transfery do zahraničí apod.)

- v posledních letech je u nás SR sestavován deficitně a deficitně končí
- vzniklý deficit lze uhradit:
a) emisí státních dluhopisů
b) půjčkou od ČNB (=vnitřní zadlužení státu)
c) zahraniční půjčkou (=vnější zadlužení státu)

Žádné komentáře:

Okomentovat