Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18. Tržní hospodářství

Vývoj ekonomického systému
a) Zvykový systém: založen na zvycích, tradicích. Typický pro první počátky civilizace. Prvotní formování společnosti.
b) Příkazový systém: založen na příkazech – jedná se o řízené hospodářství
c) Tržní systém: založen na využívání trhu bez zásahu státu
d) Smíšený tržní systém: současná doba – založen na principech tržního hospodářství, zásahy státu

Trh
= střetává se zde nabídka a poptávka
Zájmy dvou stran (kupující x prodávající) jsou protichůdné:
- kupující se snaží koupit co nejvýhodněji
- prodávající se snaží prodat za co nejvyšší možnou cenu
Střetem nabídky a poptávky vzniká tzv. tržní cena.

- trh vznikl na základě rozvoje dělby práce
- trh = oblast ekonomiky, kde dochází k výměně činností jednotlivých ekonomických subjektů prostřednictvím směny

Druhy trhu
a) podle velikosti – místní (trh s krajovou specialitou – Pardubice perník)
- národní (trh v rámci státu)
- světový (vznikl v důsledku mez. dělby práce a specializace)

b) podle druhu zboží na trhu
- dílčí (trh jednoho výrobku – boty)
- agregátní (trh veškerého zboží – reálný trh v reálném světě)

c) podle předmětu nabídky
- trh zboží (trh s automobily, s potravinami, s pozemky, se službami)
- trh práce (nákup a prodej práce, kterou vykonají lidé jako pracovní síly)
- trh financí (nákup a prodej cizích měn, nákup a prodej CP)

d) podle míry zapojení ekonomiky do mezinárodní dělby práce
- otevřeny – ekonomika státu má dveře otevřené do zahraničí, velká část produkce se směňuje se zahraničím
- uzavřený – podíl směny se zahr. je nízký – domácí trh začíná být neefektivní, výroba je náročná

e) podle počtu dodavatelů na trhu
- konkurenční – na trhu existuje konkurence domácí i zahraniční – typický pro tržní ekonomiky
- monopolizovaný – na trhu získává výsadní postavení jeden dodavatel nebo několik málo dodavatelů, kteří se dohadují o cenách, o rozdělení odbytu atd.

f) podle velikosti nabídky a poptávky
- trh nasycený (trh spotřebitele), N>P typické pro tržní ekonomiku
- trh nenasycený (trh dodavatele), N < P, spotřebitel je omezen ve výběru – snižuje nároky na kvalitu

Pro tržní ekonomiku je typický trh nasycený, otevřený a konkurenční.

Zboží:
= produkt lidské práce, který slouží k uspokojení nějaký potřeby
- ke spotřebiteli se dostává prostřednictvím směny
- zboží má určité vlastnosti:
a) má hodnotu
b) musí mít užitnou hodnotu
c) musí mít směnou hodnot

Žádné komentáře:

Okomentovat