Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Konstrukce a vypovídací schopnost HDP a HNP

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu, nebo cizinci.
Ukazatel HDP je používán převážně v západní Evropě(výrobní faktory jsou práce, půda, kapitál, v moderním chápání i podnikatelství).
V Severní Americe je preferován hrubý národní produkt (HNP), který vyjadřuje hodnotu statků a služeb vytvořených za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země, nebo v zahraničí.

Existují 2 metody zjišťování výkonnosti ekonomiky:

pro HDP – zbožová neboli produktová metoda
- sečtená hodnota všech finálních statků a služeb prodávaných firmami
domácnostem, případně veškeré platby domácností firmám za tyto statky a služby

pro HNP – důchodová neboli nákladová metoda
- sečtená hodnota všech důchodů (mzdy, platy, nájemné, renty či úroky)
které jsou z pohledu firem náklady za určité období a přičteny veškeré
zisky firem

Výkonnost ekonomiky můžeme zjišťovat produktovou metodou, která sečítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami domácnostem, nebo důchodovou metodou, kdy sečítáme všechny důchody vyplácené firmami domácnostem.
Hodnota mezistatků či meziproduktů se do HDP nezapočítává.
Hodnota kapitálových statků se do hodnoty produkce přenáší postupně.
Pro zamezení duplicity byla zavedena metoda přidané hodnoty, tj. vylučujeme veškeré náklady, které mají povahu plateb jiným podnikům a zahrnujeme pouze náklady podniků vynaložené na nákup výrobních činitelů.

Žádné komentáře:

Okomentovat