Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

STIMULOVÁNÍ PRODEJE = PROMOTION

- podstatou je ovlivňování prodeje
- cílem je prodat maximum
- stimulováním prodeje se zabývá tzv. propagace

PROPAGACE – nástroje propagace
- reklama
- publicita
- podpora prodeje
- osobní prodej
I.) REKLAMA
- cílem je upoutat pozornost zákazníka, vzbudit zájem o výrobek, přesvědčit ho o užitnosti, přimět ho ke koupi
- prostředky reklamy: televize, rádio, bilboardy, plakáty, letáky, nabídkové katalogy, rozdávání vzorků
- náklady na reklamu bývají velké, volba reklamní formy závisí na: našich finančních prostředcích, charakteru výrobku
- účinnost reklamy je dána porovnáním dosaženého výsledku s vloženými prostředky

- zásady: měla by být pravdivá

měla by být působivá a věcná (zvýraznění loga a značky, opakování jádra zprávy)
měla by být efektivní (s efektivností souvisí optimální délka reklamy, čas reklamy

předmět reklamy:
1) reklama firmy: snažíme se, aby se firma dostala do podvědomí zákazníka, je vhodné ji doplnit reklamou výrobku. Pokud se podaří zaujmout, můžeme počítat s prodejností dalších výrobků)
2) reklama výrobku nebo služby: musí být prováděna u výrobku s novými užitnými vlastnostmi a novými technickými parametry
3) reklama smíšená: kombinace reklamy výrobku & firmy

II.) PUBLICITA
- představuje hodnocení nezávislých osob na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější, neboť subjekt na který publicita působí ví, že nejde o informace placené výrobcem
- realizuje se v hromadných sdělovacích prostředcích, patří sem i sponzorská činnost

III.) PODPORA PRODEJE
- rozdíl mezi reklamou a podporou prodeje je v tom, že reklama přesvědčuje o důvodu koupě, podpora nabízí konkrétní motivy koupě

- kupóny
- bonusy
- odměny
- soutěže o ceny
- vyzkoušení zboží
- cenové zvýhodnění, slevy

IV.) OSOBNÍ PRODEJ
- je vysoce účinný a vysoce nákladný

Žádné komentáře:

Okomentovat