Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Okolí národního hospodářství :

Světová banka
Sídlí ve Washingtonu, r. 1945, poskytuje dlouhodobé úvěry

Mezinárodní měnový fond: vznik 1945, je mezinárodní vládní organizací, sídlí ve Washingtonu, byli jsme zakládajícím členem, r.52 musíme z důvodu měnové reformy odstoupit, 1991 znovu členy
Úkolem:
- umožňovat vzájemné konzultace členských států o mezinárodních, měnových a platebních otázkách
- poskytuje zdroje svým členům k vyrovnání jejich platebních bilancí
- působí na udržení stability devizových kurzů
- poskytuje krátkodobé a střednědobé úvěry
(Byl jedním z garantů při přechodu naší ekonomiky na tržní hospodářství)
Nejdůležitějším zdrojem MMF- vklady členských zemí

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) – 1991, podpora obnovy bývalých socialistických zemí, sídlí v Londýně, pro nás velký význam
Členy jsou : evropské státy mimo Albánie +USA, Kanada a Japonsko

Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA) – ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Rumun., Slovinsko,Od r. 1993, cílem sblížení obchodu, lepší průchodnost zboží, menší clo

Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) – Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko
ČR – dohoda o pohybu zboží

Světová obchodní organizace (WTO) – sídlí v Ženevě, my členy, pravidla – např. stejný postup př výpočtu cen, cílem odstraňovat překážky ve světovém obchodě

Doložka nejvyšších výhod – poskytne-li 1 země výhodu jiné, výhoda se automaticky týká všech člen. zemí. Nám udělila doložku nejv. výhod USA. Převzala úlohu GATT

Evropská unie (EU) – vznik z EHS (evr. hospodářské společenství), ČR dohoda o přidružení
Cíle: volný pohyb zboží, služeb a kapitálu celní unie, volný pohyb osob, společná daňová soustava, společná měna – EURO (Od 2001 jen euro!)
Pro zavedení funguje Evropská centrální banka.
Členské státy přiděleny hlasy podle počtu obyvatel a ekonom. síly země.
Tvoří soustavu nadnárodních orgánů – rada ministrů, evropská komise a evropský parlament
15 členských zemí

Žádné komentáře:

Okomentovat