Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Srovnávání ukazatelů HDP a ND

Srovnávání ukazatelů HDP a ND podle statistik národního účtu s ukazateli úhrnný společenský produkt a národní důchod podle marxistické metodiky

V České republice používáme v současné době mezinárodní srovnatelné statistiky národních účtů. V letech 1948 až 1990 se však hodnotila výkonnost NH systémem agregátních ukazatelů založených na úhrnném společenském produktu a národním důchodu podle marxistické metodiky.
Z hlediska srovnatelnosti zde nacházíme závažný problém odlišné metodiky používané při propočítávání agregátních ukazatelů makroekonomické výkonnosti.

Marxistické metodiky jsou založeny na rozlišení mezi produktivní a neproduktivní prací. Produktivní práce vede ke vzniku materiálních hodnot (statků, služeb výrobní povahy), zatímco neproduktivní práce vytvářející většinu tzv. neproduktivních služeb (zdravotnictví, školství, bezpečnost aj.) podle marxistické politické ekonomie novou hodnotu nevytvářejí a jejich výsledky se do tvorby úhrnného společenského produktu nezapočítávají.
Totéž se týká ND v marxistickém pojetí, který získáme po odečtení amortizace a dalších složek tzv.výrobní spotřeby.

Žádné komentáře:

Okomentovat