Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DAŇ Z PŘÍJMU PO (DPPO)

- lineární zdanění 31%
- PO jsou osoby, které nejsou FO např. obchodní společnosti, státní podniky, nadace, fondy

Právnické osoby:
1. podnikatelské (ziskové) – hlavním cílem je zisk, dani z příjmu podléhají veškeré příjmy z činnosti a z nakládáním majetku
2. neziskové – vznikly za jiným účelem než zisku – dani podléhají příjmy z činností, ve kterých dosahují zisku např. z pronájmu

Osvobození od daně:
- jedná se o tzv. dočasné osvobození (na dobu 5 let) u subjektů, které mají příjmy z provozu malých vodních elektráren a některých dalších ekologických zařízení

Základ daně:
- podkladem je účetní hospodářský výsledek před zdaněním:
- u jednoduchého úč.: výdaje – příjmy = HV
- u podvojného úč.: výnosy – náklady = HV

Schéma daně z příjmu právnické osoby
účetní hospodářský výsledek před zdaněním
- příjmy, které nejosu předmětem daně
- osvobozené příjmy
- příjmy nezahrnované do základu daně
- příjmy, u nichž je daň vybírána zvláštní sazbou
+ účetní náklady, které nejsou daň. uznatelné
základ daně
- odčitatelné položky, tj. daň ztráta za předešlá zdaň. období
základ daně snížené o odčitatelné položky
- dary na veřejně prospěšné účely
základ daně snížené o dary (na tisíce dolů)
x sazba daně 31%
daň z příjmu PO
- slevy na dani
celková daňová povinnost po slevě


Vztah D.S. a soustavy sociálního a zdravotního pojištění:
- se zavedením nové D.S. se zavedl i nový systém ZP a SP. Obojí pojištění zvyšuje daňové zatížení.
- Pojistné na sociální zabezpečení je zatím příjmem státního rozpočtu (spravuje ho česká správa sociálního zabezpečení), pojistné zdravotní pojištění je evidované na zvláštním účtě VZP, odkud se peníze rozdělují podle daných pravidel mezi ostatní zdravotní pojišťovny (pojišťovna ministerstva vnitra, vojenská pojišťovna….)
- Od základu daně si můžeme odečíst tzv. nezdanitelné minimum, odečet na dítě, na manžela/ku, pokud pobírá příliš nízký plat, majitelé průkazu ZTP a ZTP-P, atd…. Podle sazby vypočítáme výši zálohy na daň.
- Sociální pojištění zahrnuje:nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti, dávky sociálního pojištění.

Žádné komentáře:

Okomentovat