Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Finanční řízení

- se zabývá pohybem peněz a kapitálu podniku
- vychází z cílů podniku, je ovlivněno i vnějším prostředím (např. daňovou politikou, celní pol.)

Cíl: vytvořit co nejvýhodnější strukturu majetku a kapitálu
- má ho na starosti, finanční manažér, řeší 2 základní druhy problému:
1) do jakých aktiv a v jakém rozsahu investovat
2) jakým způsobem opatřit potřebné zdroje

Finanční řízení ovlivňuje:
a) faktor času – dochází k časovému nesouladu mezi rozhodnutím a jeho vlivem na ekonomiku podniku
b) faktor rizika – z vnějších příčin (objektivní) – nezávisí na činnosti podniku, záleží např. na procentu inflace, na přírodní katastrofě…
z vnitřních příčin (subjektivní) – špatný odhad poptávky po výrobcích, nevhodně zvolená investice.

- struktura vlažených investičních prostředků = portfolio
- závěr: varianta s větším rizikem přináší větší zisk a naopak

Obrana proti případným rizikům:
1) část rizika přeneseme na jiný subjekt (pojišťovna)
2) vymezení rizikových hranic = kam až může klesnout prodejní cena našeho výrobku
3) rozložení rizika – vyrábět alespoň 2 a více výrobků
4) tvorba rezerv

Žádné komentáře:

Okomentovat