Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Služby

Jsou cílevědomé cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby svým vlastním průběhem.

a) hlediska jejich zaměření rozlišujeme:
1) hmotné (věcné): jsou cizí činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky, opravy všeho druhu, dodávka energie
2) nehmotné (osobní): jsou cizí činnosti, které působí přímo na naši osobu, péče o zevnějšek a hygienu, zdravotní a lázeňská péče…
b) podle toho, jak jsou placené hrazené:
1) plně placené: např. opravárenské, nejsou dopláceny státem
2) částečně placené: zdravotnictví, školství, léky

Spotřeba
Je užití statků (výrobků) k uspokojení lidských potřeb, podle toho k čemu se výrobků užívá.

Rozeznáváme dva druhy spotřeb:
1) Spotřeba konečná: užití výrobků obyvatelstvem, osobní a společenské,
2) Spotřeba výrobní: to je spotřeba kapitálových statků – tedy užití statků k další hospodářské činnosti, tato spotřeba není uspokojováním potřeb lidí, ale součástí hospodářské činnosti, při které statky a služby teprve vznikají
3) Společenská spotřeba: spotřeba služeb poskytovaných státem

Výrobní činitelé
Práce: cílevědomá činnost pro získání statků a služeb
Pracovní síla: schopnost pracovat, souhrn fyzických a duševních sil člověka, činnost řídící a činnost výkonná

Oběžný majetek: zásoby (materiál), peníze, pohledávky
Kapitálový majetek: hmotný kapitálový majetek, nehmotný kapitálový majetek a finanční investice

- fyzická (manuální, tělesná), je taková při níž převládá činnost svalů
duševní (psychická) je taková při níž převládá činnost mozku

- jednoduchá, nevyžaduje zvláštní předběžnou přípravu
složitá (kvalifikovaná), vyžaduje předběžnou přípravu, např. vzdělávání, praxe…

- mechanická (rutiní), představuje opakování stále stejného pracovního postupu
tvůrčí, je tvořivá ,vznikají nové nápady, řešení..

- produktivní, je taková , při které vznikají hmotné statky nebo věcné služby
neproduktivní, je taková jejímž výsledkem nemateriální (nehmotné) služby

Žádné komentáře:

Okomentovat