Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Daň z příjmů FO

- má progresivní charakter (s růstem příjmů roste)
• Poplatník daně – osoba, která má trvalé bydliště na území ČR a daň platí i ze zdrojů plynoucích ze zahraničí

• Předmět daně
1) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
- příjmy z pracovně právního poměru, příjmy společníků
- platy členů vlády, poslanců, odměny za výkon funkce v obecních orgánech

2) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
- příjmy ze živností, příjmy advokátů, tlumočníků

3) příjmy z kapitálového majetku – CP
4) příjmy z pronájmu
5) a jiné (příjmy z prodeje majetku v osobním vlastnictví)

• Příjmy, které jsou od daně osvobozeny:
- důchody
- příjmy z nemocenského pojištění
- podpory v nezaměstnanosti
- dávky státní sociální podpory
- odměny dárců krve
- stipendia
- úroky z vkladů stavebního spoření
- příjmy z prodeje CP nabytých v rámci kuponové privatizace

Výpočet měsíčních záloh na daň u hlavního zaměstnavatele

Měsíční hrubá mzda
- pojistné soc. (8%)
- zdrav. pojištění (4,5%)
ZÁKLAD DANĚ
- nezdanitelné částky
1) nezdanitelné minimum
2) na každé vyživované dítě
3) je-li poplatník částečně invalidní
4) je-li poplatník plně invalidní
5) je-li poplatník držitel průkazu ZTP-P
6) je-li poplatník student
Upravený základ daně zaokrouhlený na sta nahoru

- u ročního výpočtu zaokrouhlujeme dolů a do nezdanitelných částek počítáme ještě odpočet na manžela, pokud nemá vlastní příjmy.

Žádné komentáře:

Okomentovat