Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výkonnost ekonomiky

• množství statků a služeb, které za určité období (1 rok) ekonomika souhrnně vyprodukovala.
• je to tzv. toková veličina, vyjadřuje změnu stavu v čase
• ekonomické veličiny jsou zpravidla jednorozměrné nebo dvourozměrné.

Jednorozměrné veličiny: označují se jako stavy a vyjadřují zásobu (národní jmění, celková hodnota kapitálových statků).
Dvourozměrné veličiny: vyjadřují změnu stavu za určité období (HDP, národní důchod) a označují se jako toky.


Za charakteristiky makroekonomické výkonnosti ekonomiky bychom však měli rovněž považovat tempo růstu HDP, míru nezaměstnanosti, míru inflace nebo saldo obchodní bilance (čisté vývozy) a saldo platební bilance.

Výkonnost národního hospodářství jako celku charakterizujeme veličinami, které označujeme jako makroekonomické ukazatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat