Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17. Bankovní soustava a ČNB

Dvoustupňový systém: 1)ČNB
2)Ostatní banky
Banka = organizace, která se specializuje na obchodování s penězi s cílem dosažení zisku.

Česká Národní Banka
• centrální banka, emisní banka,
• hraje roli ústřední banky a stará se o měnovou stabilitu
• nejvyšším orgánem je bankovní rada - guvernér, 2 viceguvernéři, zástupci, 4 pracovníci bank

Funkce ČNB
1) Emisní - jako jediná emituje (vydává) peníze do oběhu, je oprávněna stanovit nominální hodnoty, rozměry, vzhled, hmotnost, materiál i datum
2) Momentální měnovou politiku vede - vyhlašuje diskontní sazby (v %), za tuto sazbu si obchodní banky půjčují peníze (úvěry). Při zvýšení sazby si banky půjčují méně peněz a naopak - tím se dostává do oběhu více či méně peněz a nepřímo ovlivňuje inflaci.
Povinné minimální rezervy - jejich výši určuje ČNB, a podstatou je, že povinně ukládají část svých peněz u ČNB, při růstu rezervy zůstává obchodmím bankám méně peněz a naopak. Od 12.8.2001 jsou úročeny.
3) Vede účty státního rozpočtu a státních fondů (běžný kapitálový účet)
4) Může poskytovat státu úvěr
5) Spravuje státní dluh - kontroluje plnění státního rozpočtu
6) Spravuje státní devizové rezervy - shromažďuje devizové rezervy a rezervy ve zlatě
- nákupem a prodejem zahraničních měn může ovlivnit měnový kurz
7) Zabezpečuje stabilitu měny
8) Poskytuje úvěry bankám komerčním
9) Reprezentuje náš stát - např. na pravidelném zasedání MMF a SB

Právní úprava Bankovnictví
a) ústava ČR ( je tu zakotvena ČNB jako centrální banka státu)
b) zákon o ČNB ( uveden hlavní cíl a činnosti)
c) zákon o bankách (týká se 2.stupně bankovní soustavy, jejich hospodaření, druhy bank

Druhy obchodních bank
a) ČNB
b) Banky universálního typu (veškeré služby)
c) Banky specializované (např. stavební spořitelny)

Naše největší obchodní banky: KB, a. s., Česká spořitelna, a. s., Živnostenská banka, a. s., ČSOB, a. s., IPB, a. s., aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat