Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dělba práce, specializace, kooperace

a) dělba práce - rozdělení jednotlivých pracovních procesů mezi jednotlivce – případně skupiny lidí, umožňuje
b) specializace - někdo se specializuje na něco, zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý dru práce, umožňuje:
c) kooperace - spolupráce, vzájemná spolupráce jednotlivců a skupin lidí
Produktivita práce

Dělba práce, specializace a kooperace umožňují produktivitu práce
= EFEKTIVNOST - účinnost lidské síly
PP = Q (vyjádření v naturálních hodnotách, počtu kusů, litrů, v peněžních jednotkách…) : T ( počet pracovníků, odpracovaný čas…)


Produktivita práce udává stupeň účinnosti práce vynakládané na vytvoření výkonů. Její úroveň můžeme vyjádřit dvěma způsobu – přímým, nepřímým.
A ) přímý způsob představuje podíl celkového objemu výkonu a jednotky času.
B ) nepřímý způsob vyjadřuje pracnost, udává množství času připadající na jednotku
Výkonu
Zdroje růstu PP jsou: technický rozvoj, dokonalejší organizace, vyšší kvalifikace lidí

Příprava výroby
Přípravu výroby sledujeme ze tří stránek:

1) TECHNICKÁ STRÁNKA
a) určuje se postup výroby, sledujeme zajištění výroby stroji -) výsledkem je tzv. technická dokumentace
b) konstrukční část – určují se stavy, rozměry, funkce výrobku i z čeho se výrobek vyrábí, touto prací se zabývají konstruktéři, návrháři, projektanti
2) EKONOMICKÁ STRÁNKA
- cílem je, aby výroba byla co nejefektivnější sestavuje se předběžná kalkulace ( stanové se N, cena výrobku, předpokládaný zisk, také THN – nový výrobek)
3) ORGANIZAČNÍ STRÁNKA
- cílem je, aby výroba byla plynulá, bezporuchová, určuje se , která pracoviště, jací pracovníci budou vyrábět

Žádné komentáře:

Okomentovat