Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poptávka

= je to množství zboží (práce nebo CP), které jsou kupující ochotni při určité ceně koupit.
1) individuální (poptávka jednoho spotřebitele)
2) dílčí (poptávka po jednom druhu výrobku, nebo služby)
3) agregátní (poptávka všech spotřebitelů po všem zboží)

Poptávku ovlivňují hlavně: cena, módnost, cena ropy =) prodejnost, atd…
Platí, že čím nižší je cena, tím vyšší je poptávka po zboží.
Rozhodující je tzv.efektivní koupě schopná poptávka
2 proměnné: Q, p
Poptávka je vyjádřena zákonem klesající poptávky (vyjadřuje chování kupujícího)

Tržní subjekty
1) domácnosti – chtějí uspokojit nějakou potřebu
2) firmy (podniky) – vystupují jako prodávající, ale i jako kupující (nakupují výrobní faktory)
3) stát – úkolem je ovlivnit trh, odstranit některé jeho negativní dopady
- vystupuje jako prodávající (prodává výrobky a služby ze státních podniků) a kupující (všechno možný)

Konkurence
1. dokonalá – ideální teoretický stav, v praxi neexistuje, předpokládá rovné podmínky všech účastníků na trhu,
2. nedokonalá – nerovné podmínky účastníků na trhu, běžné
a) monopol – výsadní právo jednoho subjektu vůči druhému, diktuje ceny
b) oligopol – na trhu je několik výrobců, mají ekonomickou sílu na trhu a ostatním výrobcům brání ve vstupu na trh
- nedokonalou konkurencí dochází k omezování hospodářské soutěže a v tento moment vstupuje na trh stát – státní zásahy do ekonomiky

Protimonopolní opatření státu
1) privatizace podniků
2) vstup zahr. kapitálu na trh (joint-ventures..)
3) přijetí o dodržování protimonopolních zákonů
- zákon o hospodářské soutěži
- zákon o nekalé soutěži

Žádné komentáře:

Okomentovat