Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důchodová metoda

Důchodová metoda:
- sečítá všechny důchody vyplácené firmami domácnostem


Při měření důchodovou metodou je problém s duplicitami, pokud bychom mezi důchody započítávali i veškeré platby firmám za nákupy meziproduktů….
Aby se tomu zabránilo zavedli statistikové metodu přidané hodnoty.

Přidaná hodnota: rozdíl mezi tržbami z prodejů statků a služeb a výdaji firmy na pořízení materiálů (vstupů).


Důchodová metoda – důchody či náklady jako zdroje hrubého národního důchodu:

Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů:
1. Mzdy a platy
2. Renta
3. Čistý úrok
4. Zisky

Položka, které nemají povahu důchodů výrobních činitelů
1. Odpisy
2. Nepřímé daně z podnikání

Žádné komentáře:

Okomentovat