Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Mzdy a odměňování

mzda = odměna za vykonanou práci nebo službu v tržní ekonomice podléhá odměna za práci zákonu nabídky a poptávky – tržní mzda.
Hranice (spodní) pro odměňování je dána minimální mzdou.

Zásady odměňování práce
Na výši mzdy mají vliv:
1. stát a jeho zásahy = vyhlášky a zákony, které se vztahují ke mzdám (zákon o mzdě, zákoník práce, zákon o průměrném výdělku)
2. odbory (zákon o kolektivním vyjednávání, stávková pohotovost, stávka)
3. geografické podmínky (např. Praha má větší mzdy než jižní Čechy)
4. diskriminace podle pohlaví, rasy
5. druh práce = profese
6. množství práce = měříme počtem odpracovaných hodin nebo objemem výkonu
7. jakost práce = kvalita, pečlivost, samostatnost
8. namáhavost práce = z hlediska fyzické nebo duševní práce

Právní úprava
1) listina základní práv a svobod
2) zákon o mzdě
3) zákon o platu
4) vládní nařízení o minimální mzdě
5) zákoník práce např. délka dovolené, příplatky ke mzdám
6) vládní nařízení o min. mzdových tarifech za práci v noci a ve zdraví škodlivých podmínkách
7) zákon o kolektivním vyjednávání

- mzda je většinou vyplácen v bezhotovostní podobě v dne výplaty, pokud je přijímána hotovostně musí zaměstnanci mzdu poslat zaměstnavatel

Druhy a formy mezd
a) úkolová mzda – musíme znát úkolovou sazbu (mzda za ks)
1. individuální
2. kolektivní
b) časová mzda – je stanovena sazba na hod
c) podílová mzda – mzda se odvíjí např. do podílu na zisku

mzda:
- hrubá
- nominální
- reálná

Složky mezd
1) pevná část (je dána za měsíční období)
2) pohyblivá část (každý měsíc může být jiná)
- pobídková složka (prémie, odměny)
- osobní ohodnocení
- příplatky (za práci přes čas, přes noc, svátky)
- náhrady mezd (nemocenská, dovolená)
srážky:
- povinné (zdravotní a sociální pojištění)
- srážky, které se sráží bez souhlasu zaměstnance (alimenty)
- srážky, které se sráží se souhlasem zaměstnance (důchodové připojištění)

Žádné komentáře:

Okomentovat