Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nominální a reálný hrubý domácí produkt

Vyjadřujeme – li HDP či HND v běžných cenách, mluvíme o nominálním HDP či HND (totéž platí i u všech ostatních ukazatelů). Tyto ukazatele však mají dobrou vypovídací schopnost pouze při stabilitě cen. V období vysoké inflace, či deflace je třeba tyto ukazatele o důsledky změn cenové hladiny očistit.
K očistění makroekonomických ukazatelů typu HDP se používají cenové indexy, které ukazují míru změn cenové hladiny v čase.
Nejvýznamnější z nich jsou:
index spotřebitelských cen – odráží cenový vývoj koše spotřebních statků a služeb (týká se tedy v zásadě vývoje cen u spotřeby domácností)

index cen výrobců - zahrnuje řadu položek s kterými obchodují firmy (je
mnohem širší než index spotřebitelských cen)

a tzv. deflátor HDP - odráží změny cen všech statků a služeb na trhu (čím je
zahrnuto více cen, tím je obtížnější ho zkonstruovat)

Očištěné ukazatele označujeme jako reálné ukazatele – jsou vyjádřeny v stálých cenách čili cenách vztažených k určitému výchozímu roku.

Žádné komentáře:

Okomentovat