Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Změna autonomních výdajů

• Změna autonomních výdajů ............................ ∆Y = αOE.∆Ā
- ale změna výše autonomních daní (TA) ...... ∆Y = - αOE.c.∆TA
- a změna transferových plateb (TR) ............. ∆Y=αOE.c.∆TR

• Změna autonomního čistého exportu ……....... ∆Y = αOE.∆NX
• Změna reálného měnového kurzu .....……...... ∆Y = αOE.v.∆R

Vliv změny plánovaných výdajů na běžný účet platební bilance (na NX)
Změna autonomních výdajů, stejně jako změna exportu či importu ovlivní stav běžného účtu platební bilance.

• Změna autonomních výdajů …………............ ∆NX = - m.αOE.∆Ā , kde
- (- m.αOE) …multiplikátor běžného účtu
- Růst autonomních výdajů vyvolá růst rovnovážné produkce. Protože importy jsou funkcí domácího výstupu, dojde k jejich růstu a zhoršení běžného účtu platební bilance.

• Změna autonomních dovozů a vývozů
- Změna vývozů …………...................... ∆NX = ∆X - m.αOE.∆X
- Změna dovozů……..……...................... ∆NX = - ∆M + m.αOE.∆M

Žádné komentáře:

Okomentovat