Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnováha otevřené ekonomiky – model IS-LM-BP

Dosud jsme při určování rovnovážného výstupu otevřené ekonomiky pracovali jen s bilancí zboží a služeb. Nyní budeme zkoumat vliv platební bilance jako celku na rovnovážný výstup ekonomiky. Nejdříve si podrobně vymezíme platební bilanci a její determinanty.

Platební bilance
Platební bilance (BP) – zachycuje výši peněžních toků mezi domácí zemí a zahraničím. (Úhrn plateb jdoucích z domácí země do zahraničí a úhrn plateb jdoucích ze zahraničí do domácí země)

Platební bilance se skládá z
• běžného účtu (CA) – bilance zboží, bilance služeb, bilance důchodů a transferů
• finančního účtu (FA) – toky kapitálu z ostatních zemí do domácí mínus toky kapitálu z domácí země do zahraničí
BP = CA + FA, kde

BP……..platební bilance (Balance of Payments)
CA.........běžný účet platební bilance (Current Account)
FA.........finanční účet platební bilance (Financial Account)

Poznámka: pro potřeby odvození a použití křivky BP ztotožníme běžný účet platební bilance (CA) s čistými vývozy (NX).

Žádné komentáře:

Okomentovat