Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

posuny LM:

posuny LM: jsou způsobeny změnou v nabídce reálných peněžních zůstatků (M/P). Pokud centrální banka zvýší nabídku peněz, LM se posune vpravo, pokud sníží, LM se posune vlevo.

Celková rovnováha ekonomiky (na trhu statků a služeb i na peněžním trhu)
- je dána průsečíkem křivek IS a LM – bod E0 – zde neexistuje žádný impuls k jakékoli změně ať už na peněžním trhu, nebo na trhu zboží a služeb.


Matematicky lze rovnovážný důchod a rovnovážnou úrokovou míru zjistit vyřešením soustavy rovnic křivek IS a LM.

Účinnost fiskální a monetární politiky
-budeme posuzovat ve dvou extrémních případech:
1) LM je horizontální – tzv. „past likvidity“, kdy zvýšení nabídky reálných peněžních zůstatků je pohlceno spekulativní poptávkou po penězích a úroková míra se nemění.

Účinnost fiskální politiky je v pasti likvidity maximální, neexistuje vytěsňovací efekt vládních výdajů, veškeré změny vládních výdajů mají maximální důchodotvorný účinek. Naproti tomu monetární politika je zcela neúčinná.

Žádné komentáře:

Okomentovat