Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka LM

Křivka LM tedy zůstává ve srovnání s uzavřenou ekonomikou téměř nezměněna. Nabídka reálných peněžních zůstatků je ale mimo jiné ještě ovlivněna intervencemi centrální banky na devizových trzích
• intervence pro znehodnocení měny – růst M/P → posun LM doprava o (1/k).∆(M/P) (CB nakupuje zahraniční měnu za domácí, růst M/P a růst devizových rezerv)

• intervence pro zhodnocení měny – pokles M/P → posun LM doleva o (1/k).∆(M/P) (CB nakupuje domácí měnu za zahraniční, pokles M/P a pokles devizových rezerv)

• pokud CB provede sterilizaci intervence – LM se nezmění

(CB usiluje o to, aby devizová intervence neovlivnila domácí peněžní nabídku, provede proto protiopatření – pokud intervenuje proti zhodnocení měny, peněžní zásoba (M/P) poroste. CB přírůstek (M/P) odčerpá např. zvýšením PMR nebo prodejem státních cenných papírů bankám …)


Všeobecná rovnováha
Pokud vycházíme z předpokladu dokonalé kapitálové mobility a domácího výstupu na úrovní potenciálního produktu, potom můžeme všeobecnou rovnováhu graficky vyjádřit následovně.

Žádné komentáře:

Okomentovat