Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6) V třísektorové ekonomice, kde c = 2/3 a t = 1/3:

a) došlo k růstu plánovaných investičních výdajů o 14 mld., vláda se rozhodla snížit vládní nákupy statků a služeb o 6 miliard. Zároveň se změnily i autonomní spotřební výdaje. Celkový výstup vzrostl o 27 miliard. Určete změnu autonomních výdajů.

ΔY = ΔCo + c(ΔY – t. ΔY) + ΔI + ΔG
27 = ΔCo + 2/3(27 – (1/3).27) + 14 – 6
27 = ΔCo + 20 → ΔCo = 7

b) v dalším období vláda zvýšila transferové platby o 10 mld. a zároveň zvýšila autonomní daně tak, že vybrala o 4 miliardy více. Spočítejte účinek těchto opatření na rovnovážný výstup.

Celkovou změnu rovnovážného výstupu určíme pomocí multiplikátoru transferových plateb a pomocí multiplikátoru autonomních daní.

ΔY1 = c/(1 – c(1-t)) . ΔTR = (2/3)/(1 – (2/3)(2/3)).10 = 12
ΔY2 = -c/(1 – c) . ΔTA = (-2/3)/(1-2/3).4 = -8
ΔY = ΔY1 + ΔY2 = 12 – 8 = 4

Žádné komentáře:

Okomentovat