Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) dlouhé období

fiskální expanze


V dlouhém období nemá fiskální expanze vliv na důchod ani zaměstnanost, dojde pouze k růstu cenové hladiny a úrokové míry (posun IS vpravo a LM vlevo – úplný vytěsňovací efekt vládních výdajů).

monetární expanze


Monetární expanze v dlouhém období má vliv pouze na cenovou hladinu – ta vzroste ekviproporcionálně růstu zásoby nominálních peněz. Nemění se tedy důchod, nezaměstnanost ani úroková míra (nabídka reálných peněžních zůstatků se nezměnila).

Účinky fiskální a monetární politiky v extrémním keynesiánském případě
fiskální expanze

Fiskální expanze zapříčiní vzrůst důchodu o multiplikátor fiskální politiky násobený změnou vládních výdajů, růst úrokové míry (posun IS vpravo), snížení nezaměstnanosti, cenová hladina se nemění.

monetární expanze

Monetární expanze zapříčiní vzrůst důchodu o multiplikátor monetární politiky násobený změnou nabídky reálných peněžních zůstatků, pokles úrokové míry (posun LM vpravo), snížení nezaměstnanosti, cenová hladina se nemění.

Žádné komentáře:

Okomentovat