Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bilance zboží a služeb může být

▪ přebytková pokud X>M země více vyváží než dováží

▪ deficitní pokud X
▪ vyrovnaná pokud X=M dovozy země jsou rovny vývozůmVývozy (X) jsou závislé na zahraniční poptávce (zahraničním výstupu), měnovém kursu, cenových hladinách doma a v zahraničí a jejich poměru, podporách či omezeních vývozu, preferencích zahraničních subjektů atd.Domácí vývozy jsou veličinou nezávislou na domácím výstupu → X= XDovozy (M) jsou závislé na domácím důchodu, měnovém kursu, cenové hladině doma a v zahraničí, preferencích domácích spotřebitelů, obchodních omezeních atd.

Dovozy jsou závislé na výši domácího důchodu (výstupu). S růstem domácího důchodu rostou výdaje domácích subjektů – v závislosti na jejich preferencích roste poptávka po domácím i zahraničním zboží.

M = f(Y)

+

Funkce dovozů má následující tvar

M = M + mY, kde

M...........autonomní dovozy

m ...........mezní sklon k dovozu (říká kolik bude z každé dodatečné jednotky důchodu

vydáno na nákup zahraničního zboží)

Y ...........domácí důchod (výstup domácí ekonomiky)

Žádné komentáře:

Okomentovat