Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

a) odvoďte křivku AD

a) odvoďte křivku AD a určete rovnovážné úrokové míry při obou cenových hladinách
Y0 při cenové hladině P0
Y0 = γ.Ā + β.M/P0 → γ = α/(1+αbk/h) = 2,5/(1+2,5.50.0,5/80) = 1,4
Y0 = 1,4.1000 + 1,4.(50/80).600 = 1925

Y1 při cenové hladině P1
Y1 = γ.Ā + β.M/P1 →Y1 = 1,4.1000 + 1,4.(50/80).500 = 1837,5

i0 při cenové hladině P0
i0 = (1/80)(0,5.1925 – 600) = 4,53 %

i1 při cenové hladině P1
i1 = (1/80)(0,5.1837,5 – 500) = 5,23

b) jaký efekt na AD bude mít zvýšení vládních výdajů o 200?

Y2 při cenové hladině P0
Y2 = 1,4.1200 + 1,4.(50/80).600 = 2205

Y3 při cenové hladině P1
Y3 = 1,4.1200 + 1,4.(50/80).500 = 2117,5

Žádné komentáře:

Okomentovat