Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivku IS odvodíme následovně:

Křivku IS odvodíme následovně: na horním levém grafu vidíme, že klesne-li úroková míra z i0 na i1, vzrostou autonomní výdaje z A0 na A1. Z tohoto grafu přeneseme obě úrovně úrokové míry na horní pravý graf. Nyní ještě potřebujeme získat dvě úrovně důchodu, viz model 45 stupňů.
V modelu 45 stupňů vidíme dvě funkce autonomních výdajů, které odpovídají dvěma úrovním úrokových měr. Úrokové míře i0 odpovídá funkce A0 a míře i1 odpovídá funkce A1 (přesně podle horního levého grafu, kdy pokles úrokové míry vede k růstu autonomních výdajů). V bodech, kde se funkce autonomních výdajů protnou s osou kvadrantu, je rovnovážný důchod – agregátní výdaje se rovnají důchodu, přeneseně (a zjednodušeně) AS = AD, tedy je ustavena rovnováha na trhu zboží a služeb.
Obě úrovně rovnovážného důchodu přeneseme na horní pravý graf. Pak už dostaneme dva body nutné k sestrojení křivky IS, která představuje množinu bodů rovnováhy na trhu statků a služeb při různých úrokových mírách.
V bodech nalevo od IS je D > S na trhu statků a služeb, v bodech napravo od IS je S > D na trhu statků a služeb.
Je-li převis nabídky, firmy omezují produkci a trh zboží a služeb směřuje k rovnováze. Pokud je převis poptávky, firmy produkci zvyšují a trh zboží a služeb opět směřuje k rovnovážnému stavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat