Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

růst světové úrokové míry

• růst světové úrokové míry způsobí posun křivky BP doleva nahoru, pokles světové úrokové míry způsobí posun křivky BP dolů.
Uvažujme, že světová úroková míra vzrostla na úroveň i2 a výstup ekonomiky je Y0. Běžný účet je tedy vyrovnaný. Aby byla platební bilance vyrovnaná, musí být tedy vyrovnaný i finanční účet. Podmínkou vyrovnaného finančního účtu je, že domácí úroková míra je rovna světové úrokové míře. Růst světové úrokové míry vyvolá posun křivky FA nahoru. Platební bilance je vyrovnaná při úrokové míře i2. Situaci zachycuje graf dole.
• růst reálného měnového kurzu vyvolá posun BP doprava dolů, pokles reálného měnového kurzu naopak způsobí posun BP doleva.
Růst reálného kurzu vyvolá růst exportu a pokles importu (zvýšení čistých vývozů). Křivka běžného účtu se posune vpravo, k vyrovnání BP stačí při daném důchodu nižší domácí úroková míra.

• růst autonomních čistých exportů vyvolá posun BP doprava dolů, pokles autonomních čistých vývozů kurzu naopak způsobí posun křivky BP doleva. Mechanismus je stejný jako v případě reálného měnového kurzu.

Růst světové úrokové míry a křivka BP

Žádné komentáře:

Okomentovat