Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bilanci zboží

Bilanci zboží a služeb můžeme graficky vyjádřit jako funkci domácího výstupu (viz. graf). S růstem domácího výstupu se stav bilance zboží a služeb zhoršuje. S růstem domácího výstupu totiž dochází k růstu poptávky domácích subjektů po domácím i zahraničním zboží - rostou tedy dovozy. Vývozy jsou na domácím výstupu nezávislé, jejich výše se tedy s růstem domácího důchodu nemění.


Při výstupu Y1 je bilance zboží a služeb vyrovnaná. Pokud je výstup vyšší než Y1 je bilance deficitní a pokud je naopak domácí výstup nižší než Y1 je bilance zboží a služeb přebytková.

Sklon křivky NX
Závisí na výši mezního sklonu k dovozu → čím vyšší je mezní sklon k dovoz (m) tím strmější je křivka NX

Poloha NX
Je dána výší autonomních čistých vývozů a v systému flexibilního měnového kurzu také výší reálného měnového kurzu
• růst autonomních čistých vývozů (růst vývozů, pokles autonomních dovozů) a růst reálného kurzu v systému flexibilních směnných kurzů – posun NX nahoru
• pokles autonomních čistých vývozů (růst autonomních dovozů, pokles vývozů) a pokles reálného kurzu v systému flexibilních směnných kurzů – posun NX dolů

Žádné komentáře:

Okomentovat