Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Reálný měnový kurz (R)

– vyjadřuje poměr vnější a vnitřní kupní síly domácí měny.
RD/F = E D/F . PF /PD, kde
E D/F .......nominální měnový kurz
PF ...........zahraniční cenová hladina
PD ..........domácí cenová hladina

Pokud: R=1 vnější i vnitřní kupní síla domácí měny je stejná
R>1 vnitřní kupní síla vyšší než vnější (doma nakoupím za stejný obnos více)
R<1 vnější kupní síla vyšší než vnitřní (v zahraničí nakoupím za stejný obnos více)

Agregátní poptávku země, která uplatňuje systém flexibilního měnového kurzu můžeme zapsat následovně
AD = Ca – bCa.i + c.(Y + TR – TA – tY) + I – bI.i + G + NX – m.Y + v.R
AD = Ā + cY – c.t.Y – b.i + NX– m.Y + v.R
AD = [c(1-t) – m]Y + Ā + NX – b.i + v.R, kde

v ........... citlivost čistého exportu na změnu reálného kurzu

Rovnovážný výstup
Ekonomika je v rovnováze, pokud vše co je v daném roce vyrobeno je nakonec i nakoupeno, tedy pokud AD =Y

Y = [c(1-t) – m]Y + Ā + NX – b.i + v.R
Y = [1/(1-c(1-t) +m)] . (Ā +NX–bi + v.R)

Y = αOE.(Ā + NX – bi + v.R), kde

αOE = 1/[1-c(1-t)+m] ...........multiplikátor otevřené ekonomiky

Žádné komentáře:

Okomentovat