Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c) předpokládejme, že se vláda rozhodla stimulovat výkon ekonomiky

c) předpokládejme, že se vláda rozhodla stimulovat výkon ekonomiky růstem vládních výdajů o 10 % a snížit daňové zatížení důchodu na 30 %. Jaký bude přírůstek rovnovážné produkce.

Můžeme postupovat dvěma způsoby. Buď vyřešíme rovnici pro rovnovážný důchod jako v případě a), ale dosadíme nové hodnoty:
Y = Co + cYD + I + G
Y = 50 + 0,6(Y – 0,3Y – 50 + 155) + 555 + 330
Y = 50 + 0,6Y – 0,18Y + 63 + 555 + 330
Y = 998 + 0,42Y → Y1 = 1720,7

Nebo sečteme změny důchodu v důsledku zvýšení vládních výdajů a snížení důchodové daně pomocí multiplikátoru vládních výdajů a multiplikátoru při změně důchodové daně:

αG = 1/((1-c(1-t)) = 1/0,58 = 1,72 → ΔY1 = 1,72.ΔG = 1,72.30 = 51,6

ΔY2 = - c.Yo.Δt/((1 – c(1 – t1)) = - 0,6.1512,5.(-0,1)/(1 – 0,6.0,7) = 90,75/0,58 = 156,5
ΔY = ΔY1 + ΔY2 = 51,6 + 156,5 = 208,1
Y1 = Yo + ΔY = 1512,5 + 208,1 = 1720,6

Žádné komentáře:

Okomentovat