Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V levém grafu

V levém grafu je opět znázorněn vliv fiskální expanze na rovnovážný výstup. Růst vládních nákupů povede k růstu autonomních výdajů a posunu křivky IS vpravo. Rovnovážný výstup i úroková míra rostou. Růst výstupu způsobí deficit platební bilance, což povede k depreciaci domácí měny. Znehodnocení domácí měny způsobí zdražení dovozů a zlevnění vývozů, což zlepší běžný účet platební bilance. Růst čistých vývozů (NX) vyvolá další posun křivky IS doprava do IS3. Vlivem znehodnocení domácí měny se také posune křivka BP (platební bilance bude vyrovnaná při vyšším důchodu). Nová rovnováha ekonomiky je v bodě, kde se protnou křivky LM, IS3 a BP'. Rovnovážný výstup i úroková míra vzrostly. Fiskální politika je v případě dokonalé kapitálové mobility a flexibilního měnového kurzu při stimulaci výkonu ekonomiky účinná.

V pravém grafu vidíme monetární expanzi a její vliv na rovnovážný výstup. Díky růstu peněžní nabídky se křivka LM posune vpravo. Rovnovážný výstup i úroková míra vzrostu. Růst výstupu ekonomiky opět povede k deficitu platební bilance a tlaku na depreciaci domácí měny. Znehodnocení měny opět vyvolá relativní zdražení zahraničního zboží, což povede k růstu vývozů a poklesu dovozů. Křivka BP se posune vpravo (běžný účet platební bilance je vyrovnaný při vyšší úrovni domácího důchodu). Růst čistých vývozů (zlepšení běžného účtu platební bilance) posune křivku IS doprava. Nový bod rovnováhy nastává v průsečíku křivek IS2, LM2 a BP'. Rovnovážný výstup dále poroste. Otázkou je změna úrokové míry. Výše úrokové míry závisí na velikosti posunu křivek IS a BP. Monetární politika je tedy také účinná.

Žádné komentáře:

Okomentovat