Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Díky růstu výstupu v zahraničí

g) Díky růstu výstupu v zahraničí se poptávka zahraničních subjektů po domácím zboží (zboží naší země) zvýšila o 50 mld., určete jaký vliv bude mít tato skutečnost na rovnovážný výstup naší země a na stav obchodní bilance. Vycházejte z původního zadání.
h) Předpokládejme, že v domácí zemi došlo k růstu autonomních daní o 10 mld.. Vypočítejte jaký bude vliv tohoto opatření na rovnovážný důchod a běžný účet.
Řešení
a) A = Ca+I+G+ c.TR–c.TA = 664, NX = X-M = 160
AD= A+ c.(1-t)Y – b.i + NX– m.Y → AD=624+0,5Y
b) αOE = 1/[1-c(1-t)+m] → α = 2
c) Y = αOE.(A + NX – bi)] → Y = 1248
d) NX = X – M – mY → NX = 35,2
e)Y = 1040, AD bude plošší
f)∆Y = αOE.∆Ā → ∆Y = + 200, ∆NX = - m.αOE.∆Ā → ∆NX = -20
g) ∆Y = αOE.∆NX → ∆Y = + 100, ∆NX =∆X - m.αOE.∆X → ∆NX = + 40
h) ∆Y = - αOE.c.∆TA → ∆Y = - 16, ∆NX = - m.αOE.∆Ā → ∆NX = + 1,6

Žádné komentáře:

Okomentovat